COP vs. SCOP – hyötysuhteiden erot

fiiliskuva cop vs scop blogiin

Lämpöpumppujen hyötysuhteita tutkittaessa voi helposti mennä hämmennyksiin. Lämpöpumppujen markkinoinnissa käytettävät hyötysuhdelukemat eivät ole helpoimmasta päästä tulkita. Käytössä on kaksi eri hyötysuhdelukemaa: COP-hyötysuhde sekä SCOP-vuosihyötysuhde.

COP eli hyötysuhde

Lämpöpumpun hyötysuhde (COP = Coefficient Of Performance) kertoo kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi. Esim. Merkintä COP 4 tarkoittaa, että 1 kilowatilla saadaan tuotettua 4 kilowattia lämpöenergiaa.

COP-lukemia vertailtaessa kannattaa varmistaa, millä standardilla ja arvoilla COP-luku on ilmoitettu. Jotkin valmistajat käyttävät lukemissaan vanhaa EN 255 -standardia, joka antaa suuremmat COP-lukemat kuin virallinen EN 14511 -standardi.

SCOP eli vuosihyötysuhde

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) kertoo koko lämmityskauden hyötysuhteen, eli vuosihyötysuhteen. SCOP-luku kertoo tarkemmin, mikä on laitteen oikea hyötysuhde markkina-alueella.

SCOP-luvun standardi on EN 14825. Standardin mukaisesti Eurooppa on jaettu kolmeen eri ilmastovyöhykkeeseen: Etelä-Eurooppaan, jonka laskenta perustuu Ateenan ilmasto-olosuhteisiin; Keski-Eurooppaan, jonka laskenta perustuu Strasbourgin ilmasto-olosuhteisiin; ja Pohjois-Eurooppaan, jonka laskenta perustuu Helsingin ilmasto-olosuhteisiin.

Suomessa myynnissä olevien laitteiden SCOP-lukemien tulee luonnollisesti olla laskettu Helsingin ilmasto-olosuhteiden mukaisesti.

Tulkitse hyötysuhdelukuja kriittisin silmin

Kannattaa aina kiinnittää huomiota lämpökertoimen yhteydessä ilmoitettuihin tietoihin; minkä standardin mukaan tai millä mittausarvoilla luku on saatu. Mikäli minkäänlaista tietoa näistä ei ole, kannattaa lukemiin suhtautua varauksella.

Kuluttajan on hyvä tietää, etteivät COP-luvut ole aina vertailukelpoisia keskenään. Mainostaja voi esimerkiksi COP-lukemia ilmoittaessaan käyttää eri testiarvoilla saatua COP-lukua.

Mutta kuluttajalla on edessä paremmat ajat. Uusi vuosihyötysuhde (SCOP) kertoo rehellisemmin ja vertailukelpoisesti laitteen hyötysuhteen. SCOP-lukemat ovat jo käytössä ilmalämpöpumppujen markkinoinnissa, ja ovat parhailaan tulossa myös muille lämpöpumpuille.

Maalämpöpumppujen hyötysuhteet

Maalämpöpumppujen hyötysuhteita ilmoitetaan yhä COP-lukuina, mutta SCOP-luvut ovat tulossa käyttöön.

Maalämpöpumpuille saadaan eri COP-lukemia lämmönlähteen (maapiirin/porakaivon keruupiiri) lämpötilan ollessa 0 – 5 astetta ja jakopään (vesikiertoinen lämmitys) 35 – 55 astetta. Useita lämpötila-arvoja tarvitaan laskuissa, sillä esimerkiksi lattia- ja patterilämmitys tarvitsevat erit  kiertoveden lämpötilat.

Maalämpöpumppujen markkinointiviestinnässä viitataan tavallisesti näkyvimmin matalimman lämpötilan eli lattialämmityksen +35 asteen mukaan mitattuun lukuun.

Näin saadaan yleensä kaikkein korkein COP. Tämän luvun ilmoittaminen on suhteellisen perusteltua, sillä lattialämmitys on maalämpöön suositeltavin ja uudisrakentamisessa myös yleisin lämmönjakotapa.

SCOP kertoo maalämpöpumpun hyötysuhteen selkeämmin.

Mikäli valmistaja ilmoittaa maalämpöpumpulle vuosihyötysuhteen, on se suoraan verrannollinen muiden laitteiden vastaavan lukeman kanssa. SCOP-lukemia ei voi vääristellä mielensä mukaan, sillä testauslaitos ilmoittaa laitteelle yhden virallisen SCOP-luvun.

Toki pitää muistaa, että SCOP-lukemia voi siis olla kolme, eri ilmastovyöhykkeen mukaan. Suomessa käytettään laskennassa Helsingin ilmastovyöhykkeen mukaisia lukemia.

Poistoilmalämpöpumpun hyötysuhde on ulkolämpötilasta riippumaton

Poistoilmalämpöpumppu ottaa energian sisäilmasta, joka normaalisti on säädetty 21-asteiseksi. Joten poistoilmalämpöpumpun hyötysuhteeseen eivät vaikuta ilmasto-olosuhteet, samalla tavalla kuin ilmalämpö- ja maalämpöpumppuun.

Poistoilmalämpöpumpun ilmoitettuun hyötysuhdelukemaan voi kuitenkin vaikuttaa monet tekijät, kuten ilmastoinnin teho ja lämmittettävän käyttöveden lämpötila. Poistoilmalämpöpumpuille ilmoitetaan siis yleensä COP-lukemia.

Uusi energiamerkintä kertoo laitteen vuosihyötysuhteen sekä energialuokan

Uudessa energiamerkinnässä näytetään laitteen energialuokitus erikseen jokaiselle ilmastoalueelle. Samalla pumpulla voi siis olla kolme erilaista energialuokitusta, riippuen mihin ilmastovyöhykkeeseen laite asennetaan.

Nilan-poistoilmalämpöpumppujen hyötysuhteet

Nilan ilmoittaa omat lukunsa aina puolueettomien tutkimuslaitosten mittaamina sekä rehellisinä. Mikäli sinulla on jotain kysyttävää Nilanin hyötysuhdelukemista, ota rohkeasti yhteyttä.


Kirjoittaja

Tero Suutari