Tietosuojaseloste

Nilan Suomi Oy (”yhtiö”) on sitoutunut suojaamaan henkilötietojen yksityisyyttä ja turvassa pysymistä sekä noudattamaan 25. toukokuuta 2018 voimaan astuvaa yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679.

Tietosuojaselosteessa on asiakkaillemme ja toimittajillemme tarkoitettuja lisätietoja henkilötietoluokista, joita keräämme, siitä, miten käytämme, suojaamme ja milloin saatamme jakaa keräämiämme henkilötietoja ulkoisille tahoille ja milloin saatamme siirtää henkilötietoja lainkäyttöalueesi ulkopuolelle. Tämä seloste kuvaa oikeuksiasi koskien keräämiämme ja tallentamiamme henkilötietojasi, mukaan lukien tietoihin pääsy, tietojen oikaisu ja henkilötietojen poistopyyntö.

Henkilötietojasi käsitellään vain tietosuojakäytäntöjemme ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, ellei soveltuva lainsäädäntö edellytä toisin. Toimimme tavalla, jolla varmistetaan, että sinusta keräämämme tieto on riittävää, oleellista, ei liiallista ja että sen käsittely pysyy tarkoituksien rajoissa.

Mitä henkilötietoja Nilan Suomi Oy kerää?

Kun ostat tuotteitamme tai tarjoat meille tuotteitasi tai palvelujasi, vastaanotamme ja tallennamme tiedot, jotka annat meille suoraan sopimuspohjaisten toimien ohessa. Esimerkiksi ulkoisten tahojen uusien tilien luomisen yhteydessä keräämme henkilötietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen. Tietoja, joita saatamme kerätä suoraan asiakkailtamme ja toimittajiltamme, ovat: nimet, sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot, työnimikkeet, tapahtumatiedot sekä muut yhteys- tai muunlaiset tiedot, jotka he haluavat antaa meille tai ladata järjestelmiimme.

Kun käytät verkkosivustojamme, saatamme kerätä henkilötietoja, jotka valitset lähettäväsi tai antavasi meille. Jos otat meihin yhteyttä verkkosivustojen kautta, säilytämme otteen keskustelustamme.

Jos aiomme käsitellä henkilötietojasi tulevaisuudessa johonkin muuhun kuin sen alkuperäiseen keräystarkoitukseen, tiedotamme sinua tästä uudesta tarkoituksesta ja kaikista muista oleellisista tiedoista.

Ovatko henkilötietoni turvassa?

Sovellamme asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia turvamenetelmiä suojataksemme kaikki säilyttämämme tiedot menetystä, väärinkäyttöä ja valtuuttamatonta pääsyä, paljastamista, muuttamista ja hävittämistä vastaan. Muun muassa järjestelmiä suojataan riittävin menetelmin ja laitteistoin, ja tilien yksityisyyttä ja salassa pysymistä suojataan salasanoin tai salaustekniikalla.

Miten Nilan Suomi Oy jakaa tai paljastaa henkilötietoja ulkoisille tahoille?

Saatamme siirtää sinua koskevia tietoja muille yhtiöille sopimuspohjaisten tarkoitusten tai yhtiön liiketoiminnan hallinnan puitteissa. Saatamme jakaa tietojasi ulkoisille toimittajille, konsulteille ja muille palveluntarjoajille, joiden palveluja käytämme tehtävien suorittamiseen puolestamme. Näitä yhtiöitä ovat mm. maksupalveluiden suorittajat, verkkosivustoja analysoivat yritykset, tuotepalaute- tai asiakaspalveluohjelmistojen toimittajat, vero-, laki- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat, veroviranomaiset, vakuutusyhtiöt, turvayritykset, asiakkuudenhallintayritykset ja sähköpostipalvelujen toimittajat. Saatamme myös paljastaa henkilötietosi, kun tämänkaltainen paljastaminen on tarpeen joko tuomioistuinkäsittelyissä, hallinnollisissa käsittelyissä tai sovintomenettelyissä esitettävien, hoidettavien tai puolustettavien oikeusvaateiden puitteissa.

Nilan Suomi Oy jakaa EU:n asukkaiden henkilötietoja vain niiden ulkoisten tahojen kanssa, jotka noudattavat GDPR-asetusta. Asetuksen noudattaminen saadaan todettua riittävien, kyseistä ulkoista tahoa ja näiden tuotteita ja palveluita sitovien palvelusopimusten tai näitä kattavien tarkistusmenettelyjen kautta.

Mihin maihin henkilötietojani siirretään?

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Nilan Suomi Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

GDPR-asetuksen puitteissa sinulla on lukuisia oikeuksia koskien henkilötietojasi. Tiedonkohteena sinulla on oikeus päästä tietoihin, tarkastella, päivittää, oikaista ja poistaa henkilötietojasi. Jos olet antanut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus (joissain tapauksissa) peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, mikä ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksesi peruuttamista.

Voit käyttää tietosuojan antamia oikeuksiasi jättämällä pyynnön osoitteeseen palaute@nilan.fi. Tietosuojatiimimme tarkastaa pyyntösi ja vastaa sinulle mahdollisimman pian.

Jos uskot, ettemme ole toimineet henkilötietojasi koskevien oikeuksiesi mukaisesti, sinulla on oikeus jättää valitus kansalliselle tietosuojaviranomaisellesi.

Yhteystiedot

Nilan Suomi Oy:n yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on Tero Suutari, tero@nilan.fi.