Nilanin myynti kasvoi kolmanneksen

Poistoilman lämmöntalteenottoon perustuvien Nilan-laitteiden myynti kasvoi vuoden 2011 aikana 30 prosenttia edellisvuoteen nähden. Kasvu on jatkoa vahvalle nousulle, sillä 2010 Nilanin vastaava kasvu oli 25 prosenttia. Nilan Suomi Oy odottaa kiristyvien energiansäästötavotteiden nostavan kasvua jatkossakin.

Nilan säästää energiaa

1.7.2012 kiristyvät rakennusmääräykset asettavat uusille rakennuksille entistä kovemmat energiasäästötavoitteet. Nilanin erityisosaaminen energiatehokkuudessa sekä soveltuvuus erityisesti matala- ja passiivienergiatalojen lämmitysyksiköksi vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla.

Investointi Nilan-lämpöpumpputeknologiaan säästää rahaa

Rakentamismääräysten uudistuksella halutaan ohjata sekä energiansäästöön että päästöjen vähentämiseen. Määräysten tiukennus tarkoittaa keskimäärin 20 prosentin parannusta nykyisten määräysten vaatimaan energiatehokkuuteen. Investointikustannusvaikutukset ovat pienet verrattuna nykyisiin, vuonna 2010 voimaan tulleisiin määräyksiin.

Investointi energiatehokkuuteen rakennusvaiheessa joka tapauksessa pienentää käytönaikaisia kustannuksia ja hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa.

Yritys

Nilan kehittää ja valmistaa laadukkaita energiatehokkaita ilmastointi- ja lämpöpumppuratkaisuja. Yritys on perustettu Tanskassa 1974, josta lähtien yritys on aktiivisesti jatkanut kasvuaan. Nykyään Nilan on arvostettu valmistaja ympäri Europpaa. Suomessa Nilania on asennettu omakotitalojen, toimistojen ja muiden työtilojen lämmöntuottajiksi ja ilmastointilaitteiksi vuodesta 1987. Suomessa Nilania edustaa Nilan Suomi Oy.

Lisätietoa

Teemu Kalela
Operatiivinen johtaja

teemu@nilan.fi
040 – 726 0507

Nilan Suomi Oy
Rautatehtaankatu 17
20200 Turku